A fost publicat Ordinul pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contributiei de asigurari sociale si a contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice. Procedura se aplica persoanelor fizice ce au realizat venituri din activitati independente si/sau activitati venituri din ...

Read More