A fost adoptata Decizia pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligatiilor de plata accesorii ale debitorilor care, la data de 31 decembrie 2018, figureaza in evidentele Autoritatii Nationale pentru Administrarea si Reglementarea in Comunicatii cu obligatii principale restante. Debitorii care pot benefia de facilitatile ...

Read More