Month: February 2020

Achizitii publice. OUG.

A fost adoptata Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului de achizitii publice. Autoritatea contractanta exclude din procedura de atribuire orice operator economic care are cunostinta de incalcarea obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la ...

Read More

Ordin model Declaratie unica

A fost adoptat Ordinul pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice. Declaratia se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza venituri/pierderi din Romania sau ...

Read More