Month: April 2020

Regulament autorizare si functionare FIA

A fost adoptat Regulamentul privind autorizarea si functionarea fondurilor de investitii alternative emis in aplicarea Legii nr. 243/2019. Documentele necesare autorizarii, inregistrarii, respectiv cele referitoare la evidente si raportari sunt transmise Autoritatii de Supraveghere Financiara in limba romana, in copie legalizata si in traducere ...

Read More

Ordin stabilire din oficiu impozite

A fost adoptat Ordinul privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 962/2016 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa. Compartimentul de specialitate ...

Read More