Month: May 2020

Ordin ANAF ref. obligatii fiscale accesorii

A fost adoptat Ordinul privind emiterea deciziilor referiotare la obligatiile fiscale accesorii. In urma Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 727/2019 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea si comunicarea unor acte administrative si de executare pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante sub ...

Read More

TVA. Evaluare risc fiscal.

A fost adoptata Hotararea pentru modificare si completarea titlului VII „Taxa pe valoare adaugata” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1 din 2016. In aplicarea art. 316 alin. (9) si (12) din Codul ...

Read More