Month: July 2020

The Approval of Construction Methodology

Recently, the Order for the approval of the Methodology regarding initiating, programming, procuring, developing, endorsement, approving and capitalizing on technical regulations and the results of specific construction activities, as well as for approving the amount of membership allowance in specialized technical committees and in ...

Read More

Aprobarea Metodologiei în construcții

Recent a fost adoptat Ordinul pentru aprobarea Metodologiei privind inițierea, programarea, achiziția, elaborarea, avizarea, aprobarea și valorificarea reglementarilor tehnice și a rezultatelor activităților specifice în construcții, precum și pentru aprobarea cuantumului indemnizației de participare a membrilor în comitetele tehnice de specialitate și în comitetul ...

Read More