Blog

A fost aprobată procedura de decontare a indemnizației pentru reducerea timpului de lucru

A fost publicată Hotărârea de Guvern prin care se aprobă procedura de decontare și plată a indemnizației pentru reducerea timpului de muncă și a șomajului tehnic.

Măsurile se aplică până la data de 31 decembrie 2020.

Cererea trebuie însoţită de următoarele documente:

a) o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege;

b) lista persoanelor pentru care se solicită decontarea, semnată de reprezentantul legal al angajatorului.

Cererea se depune în format electronic sau în format letric la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în raza cărora angajatorii au sediul social.

Decontarea se efectuează în termen de maximum 10 zile de la data depunerii cererii.