Blog

A fost modificată legea privind performanța energetică a clădirilor!

La începutul acestei luni a fost adoptată o nouă Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 372/2005, privind performanța energetică a clădirilor.

Scopul prezentei legi este promovarea măsurilor pentru creșterea performanței energetice a clădirilor, luând în considerare condițiile climatice exterioare și de amplasament, cerințele de confort interior, de nivel optim din punctul de vedere al costurilor și al cerințelor de preformanță energetică, precum și pentru ameliorarea aspectului urbanistic al localităților.

Pentru sprijinirea parcului național de clădiri rezidențiale și nerezidențiale și transformarea sa treptată într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficiență energetică până în anul 2050, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației elaborează o strategie de renovare pe termen lung care se aprobă prin hotararea Guvernului.

În cazul clădirilor noi, precum și în cazul renovării majore a clădirilor existente, se respectă cerințele referitoare la sistemele tehnice, în vigoare la data întocmirii proiectelor cu privire la performanța energetică globală.

Pentru clădirile noi, al căror certificat de urbanism este emis după data de 20 septembrie 2020, investitorii sunt obligați să asigure echiparea cu dispozitive de autoreglare pentru reglarea distinctă a temperaturii și calității aerului interior. În fiecare încăpere încălzită/răcită direct sau într-o zonă încălzită/racită din clădire și/sau unitate de clădire, trebuie să existe dispozitive de autoreglare, în cazul în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și economic.