Blog

Achizitii publice. OUG.

A fost adoptata Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului de achizitii publice.

Autoritatea contractanta exclude din procedura de atribuire orice operator economic care are cunostinta de incalcarea obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, stabilit printr-o hotarare judecatoreasca sau decizie administrativa ce are caracter definitv si obligatoriu.

Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire daca, anterior deciziei de excludere, isi indeplineste obligatiile prin plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul local.

Inainte ca autoritatea sa excluda din procedura un candidat/ofertant, aceasta trebuie sa-i acorde respectivului candidat/ofertant posibilitatea de a demonstra ca implicarea sa in pregatirea procedurii de achizitie nu poate denatura concurenta.

Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materia contractelor de achizitii publice se modifica si se completeaza in ceea ce priveste contestatia continutului documentatiei de atribuire, publicata in sistemul electronic (SEAP), data luarii la cunostinta fiind data publicarii documentatiei de atribuire. In cazul procedurilor a caror initiere nu se realizeaza prin publicare in SEAP, masurile se comunica contestatorului implicat in procedura si a celorlalti operatori economici, nu mai tarziu de o zi lucratoare de la data adoptarii lor prin orice mijloc de comunicare prevazut de legislatia privind achizitii publice.