Blog

Ajustarea pretului pentru contracte de achizitie publica

La data de 11 ianuarie 2019 a fost publicata Instructiunea Nr. 2/21 decembrie 2018 emisa de Agentia Nationala pentru Achizitii Publice privind ajustarea pretului contractului de achizitie publica/sectoriala.

Prin ajustarea pretului contractului de achizitie publica/sectoriala se inteleg urmatoarele:

  1. revizuirea, respectiv aplicarea, la contravaloarea prestatiei efectuate de catre contractant in conformitate cu obligatiile contractuale, a unui coeficient de ajustare, indiferent de aparitia sau nu a uneia dintre situatiile imprevizibile prevazute la art. 7, de exemplu:
  • modificarea salariului minim aplicabil, toata valoarea manoperei va fi actualizata cu un procent egal cu cel cu care a fost indexat salariul minim;
  • cresterea/diminuarea preturilor unor materii prime/materiale/alte produse care influenteaza pretul ofertei.
  1. actualizarea, respectiv aplicarea unui coeficient de actualizare a anumitor elemente constitutive ale pretului contractului, afectate de aparitia uneia dintre situatiile imprevizibile, chiar si in conditiile in care ajustarea pretului nu a fost prevazuta prin documentatia de atribuire/contractul de achizitie publica/sectoriala.

In vederea revizuirii pretului contractului de achizitie publica/sectoriala autoritatea/entitatea contractanta va introduce, atat in documentatia de atribuire, cat si in contract, o formula de ajustare/revizuire a pretului contractului care va fi aplicata diferentiat pe: Constructii de cladiri (CAEN 41); Lucrari de geniu civil (CAEN 42) si Lucrari speciale de constructii (CAEN 43).