Blog

Amendamente aduse Legii privind autorizarea lucrarilor de constructii

A fost adoptata Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

Obtinerea acordurilor si a avizelor prevazute de lege, precum si a autorizatiei de construire si acordului/autorizatiei administratorului drumului pentru realizarea bransamentelor la retelele de utilitati ale infrastructurii edilitare, cu plata taxelor de racordare aferente bransamentelor.

In cazul depunerii documentatiilor in format electronic, acestea vor fi semnate cu semnatura electronic calificata sau avansata in conformitate cu prevederile art. 3 pct. 11 si 12 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronic si serviciile de incredere pentru tranzactiile electronice pe piata interna. Secretariatul Comisiei pentru Acord Unic organizat in cadrul structurii de specialitate preia documentatiile si verifica respectarea conditiilor din certificatul de urbanism depus de solicitanti. In cazul nerespectarii conditiilor referitoare la documentatie, solicitantului i se returneaza documentatia neconforma. In situatia respectarii cerintelor urbanistice, transmite documentatiile de avizare prin intermediul punctului unic de contact http://www.edirect.e-guvernare.ro/ catre fiecare reprezentant al avizatorilor prevazut in certificatul de urbanism.