Blog

ANAF.Aprobarea Procedurii de acordare a bonificatiilor in cazul Declaratiei Unice

A fost publicat Ordinul pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificatiilor pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanta in anul 2018 a Declaratiei Unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, precum si plata cu anticipatie a obligatiilor fiscale declarate.

Ordinul se aplica persoanelor fizice care au depus pana la data de 31 iulie 2018 Declaratia Unica prin mijloace electronice, precum si persoanelor fizice care au platit cu anticipatie, pana la data de 15 decembrie 2018 inclusiv, impozitul pe venitul anual estimat, contributia de asigurari de sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate estimate pentru anul 2018, respectiv persoanelor fizice care au obtinut, in anul 2018, venituri anuale si care au depus numai Declaratia Unica.

Procedura de acordare a bonificatiilor se acorda, din oficiu, de catre organul fiscal central, in situatia in care a fost achitat, pana la 15 decembrie 2018 inclusiv, un procent de cel putin 95% din obligatia fiscala declarata. Bonificatia se aplica si in cazul in care declaratia a fost depusa pana la data de 31 iulie 2018 inclusiv, prin mijloace electronice de transmitere la distanta, respectiv a fost achitata, pana la 31 iulie 2019 inclusiv, diferenta dintre obligatia fiscala declarata aferenta veniturilor realizate in anul 2018. Organul fiscal central transmite, in sistem informatic, in termen de 5 zile de la data acordarii bonificatiilor, unitatilor Trezoreriei Statului un fisier continand sumele reprezentand valoarea bonificatiilor acordate la plata contributiei de asigurari sociale.