Blog

ANAF. Nou Ordin privind popririle

A fost adoptat Ordinul privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanta a actelor de executare si a procedurii de comunicare a acestora.

Pentru comunicare prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanta a actelor de executare emise de organele de executare silita, Agentia Nationala de Administrare Fiscala pune la dispozitia institutiilor de credit un sistem informatic, incheiat pe baza unui protocol de colaborare intre ANAF si institutiile de credit, prin care utilizatorii incarca si descarca documente. Actele de executare se comunica prin portal sub forma de fisier si semnate electronic prin intermediul mijloacelor de transmitere la distanta.

Pentru comunicare adreselor de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti, organul fiscal competent va proceda la generarea acestora din aplicatiile informatice existente, pentru creantele gestionate in aceste sisteme si pentru fiecare institutie de credit, unde debitorul are deschise conturi.

In cazul suspendarii executarii silite, organul fiscal competent transmite catre sistemul informatic e-Popriri informatia despre aceasta stare, actualizandu-se statusul popririi. Prezentul ordin se aplica pentru popririle infiintate de catre organele fiscale competente incepand cu data intrarii in vigoare a Ordinului.