Blog

ANAF. Ordin amendare formulare TVA.

A fost adoptat Ordinul pentru aprobarea modelului si continutul unor formulare de inregistrare/anulare a inregistrarii in scopuri de taxa pe valoare adaugata de catre presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

In cazul in care inceteaza situatia de inactivitate fiscala a contribuabilului, care a condus la anularea inregistrarii in scopuri de TVA, organul fiscal atribuie, la cererea contribuabilului de inregistrare in scopuri de TVA, codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit initial, anterior anularii inregistrarii in scopuri de TVA.

Declaratia de inregistrare in scopuri de TVA se depune de catre:

  • persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania si persoana juridica neimpozabila stabilita in Romania, neinregistrate si care nu au obligatia sa se inregistreze care efectueaza o achizitie intracomunitara, daca valoare achizitiei intracomunitare respective depaseste plafonul pentru achizitii intracomunitare in anul calendarisitic in care are loc achizitia intracomunitara;
  • persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania, neinregistrata si care are nu are obligatia sa se inregistreze, daca presteaza servicii care au locul in alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligata la plata taxei conform echivalentului din legislatia altui stat membru;
  • persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania, neinregistrata si care are nu are obligatia sa se inregistreze, daca primeste de la un prestator, persoana impozabila stabilita in alt stat membru, servicii pentru care este obligata la plata taxei in Romania, inaintea primirii serviciilor respective;
  • persoana impozabila care aplica regimul special pentru agricultor, daca efectueaza livrari intracomunitare de bunuri, inainte de livrarea bunurilor;
  • persoana impozabila care, dupa incetarea situatiei de inactivitate fiscala, care a condus la anularea inregistrarii in scopuri de TVA, solicita inregistrarea in scopuri de TVA.