Blog

ANAF. Ordin pentru aprobarea formularului 112

A fost publicat Ordinul pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionarea a formularului 112 – „Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitul pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”.

Declaratia se completeaza de persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora.

Termenul de depunere al declaratiei este:

  1. lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare pentru care se platesc veniturile, de persoanele fizice sau juridice care au calitatea de angajatori sau asimilate acestora;
  2. trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului, de platitorii de venituri din salarii si asimilate salariilor, in calitate de angajatori sau de persoane asimilate angajatorului:
  3. asociatii, fundatii sau alte  entitati fara scop patrimonial, persoane juridice;
  4. persoanele juridice platitoare de impozit pe profit care, in anul anterior au inregistrat venituri totale de pana la 100.000 euro si au avut un numar de pana la 3 salariati exclusiv;
  5. persoanele juridice platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor;
  6. persoanele fizice autorizate si intreprinderile individuale, precum si persoanele fizice care exercita profesii liberale;

Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, au obligatia depunerii declaratiei prin mijloace electronice de transmitere la distanta.