Blog

ANAF. Ordin privind aprobarea procedurii de mediere

A fost adoptat Ordinul ANAF pentru aprobarea Procedurii de mediere, precum si a documentelor pe care debitorii le prezinta in vederea sustinerii situatiei economico si financiare.

Procedura se aplica debitorilor pentru care a fost demarata procedura de executare silita prin comunicarea somatiei si care, in termen de 15 zile de la comunicare acesteia, depun la organele fiscale competente o notificare privind intentia de mediere. In cazul persoanelor juridice care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, notificarea se depune de catre debitorul care le-a infiintat la organul fiscal competent pentru administrarea obligatiilor fiscale datorate de acesta.

Fac obiectul procedurii de mediere amenzile de orice fel, precum si alte creante bugetare individualizate in somatia pentru care a fost depusa notificarea.

De la data la care debitorul notifica organului fiscal intentia de mediere, se suspenda procedura de executare silita pentru obligatiile de mai sus.

In termen de maximum doua zile de la primirea notificarii privind intentia de mediere, organul fiscal instiinteaza debitorul cu privire la organizarea intalnirii in vederea realizarii procedurii de mediere. Data organizarii intalnirii nu trebuie sa depaseasca termenul de 10 zile de la primirea notificarii intentiei de mediere. In cazul in care debitorul este inrolat in spatiul privat virtual, instiintarea se comunica prin aceasta modalitate.

In situatia in care debitorul nu se poate prezenta, din motive temeinic justificate, la data si ora stabilite in instiintare, acesta, impreuna cu organul fiscal poate fixa de comun acord o alta data si ora de intalnire, cu respectarea termenului de 10 zile de la primirea notificarii intentiei de mediere. Procedura de mediere se organizeaza prin participarea a doi reprezentanti, respectiv unul din cadrul compartimentului cu atributii in evidenta analitica pe platitori, iar celalalt din cadrul compartimentului cu atributii in executare silita. In cadrul intalnirii de mediere, pot participa si sefii ierarhic superiori ai celor doi reprezentanti.