Blog

ANAF. Ordin privind Cererea de acordare a esalonarii de plata.

A fost publicat Ordinul pentru modificarea si completarea continutului cererii de acordare a esalonarii de plata, respectiv procedura de aplicare a acordarii esalonarii la plata de catre organul fiscal central.

Principalele modificari cuprind:

  • esalonarile de plata a obligatiilor fiscale se solicita de catre debitor in baza unei cereri depusa la registratura organului fiscal competent sau comunicate prin posta, cu confirmare de primire;
  • organul fiscal competent acorda urmatoarele inlesniri la plata obligatiilor fiscale, si anume: esalonarea la plata, la cererea debitorului a obligatiilor fiscale; amanarea la plata, in conditiile legii, a penalitatilor de intarziere cuprinse in certificatul de atestare fiscala, in vederea anularii, pana la data finalizarii esalonarii la plata; amanarea la plata a unui procent de 50% din dobanzile cuprinse in certificatul de atestare fiscala;
  • in cazul in care in perioada cuprinsa intre data eliberarii certificatului de atestare fiscala si data comunicarii deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale s-au stins obligatiile fiscale prin orice modalitate prevazuta de lege, care sunt cuprinse in suma care face obiectul esalonarii la plata, debitorul achita ratele esalonate la plata pana la concurenta sumei ramase de plata. In acest caz, sumele esalonate la plata reprezinta diferenta dintre sumele prevazute in certificatul de atestare fiscala, diminuate cu sumele stinse pana la data emiterii deciziei de esalonare de plata.