Blog

ANAF.Ordin privind indreptarea erorilor din documentele de plata

A fost adoptat Ordinul pentru aprobarea Procedurii de indreptare a erorilor din documentele de plata intocmite de debitori privind obligatiile fiscale datorate bugetului local.

Procedura se plica in urmatoarele situatii:

  • plata obligatiilor fiscale datorate bugetului local s-a efectuat in alt cont bugetar decat cel corespunzator ori utilizand un cod de identificare fiscala eronat;
  • in contul fiscal bugetar au fost achitate si alte obligatii fiscale datorate bugetului local;
  • plata obligatiilor fiscale datorate bugetului local s-a efectuat intr-un cont bugetar corespunzator unui alt buget decat cel al carui venit este obligatia fiscala platita.

Indreptarea erorilor din documentele de plata se face pe baza unei cereri de indreptare a erorilor si se depune la organul fiscal local competent de catre debitor.

Odata depusa cererea, organul fiscal verifica in evidentele fiscale existenta erorilor semnalate de debitori, urmand ca rezultatul verificarilor sa fie consemnat intr-un referat, care cuprinde si propunerea de admitere a cererii debitorului si de indreptare a erorilor din documentul de plata, sau dupa caz, de respingere a cererii.

In cazul neindeplinirii conditiilor pentru indreptarea erorilor, organul fiscal competent, dupa efectuarea audierii debitorului, emite si comunica debitorului decizia de repingere a cererii de indreptare; in cazul in care sunt indeplinite conditiile pentru indreptarea erorilor, organul fiscal competent, organul fiscal competent emite decizia privind corectia erorilor din documentele de plata intocmite de debitori. Raspunderea privind indreptarea erorilor de plata intocmite de debitori sau de catre personale care au efectuat plata privind obligatiile fiscale datorate revine organelor fiscale competente.