Blog

ANAF.Ordin restructurare obligatii bugetare pentru datorii de cel putin 1 milion lei

A fost adoptat Ordinul pentru aprobarea procedurii de aplicare a masurilor de restructurare a obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 in cazul debitorilor care au datorii principale mai mari sau egale cu suma de 1 milion lei.

Procedura se aplica debitorilor care se afla in stare de dificultate financiara, respectiv celor care inregistreaza obligatii bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018, in cuantum mai mare sau egal cu un milion de lei, nestinse pana la data emiterii certificatului de atestare fiscala.

Obligatiile bugetare care pot face obiectul restructurarii reprezinta sumele de orice fel care se cuvin bugetului general consolidat constand in obligatii fiscale, precum si ogligatii bugetare individualizate in titluri executorii existente in evidenta organului fiscal central competent in vederea recuperarii.

Restructurarea poate fi constituita prin: plata esalonata a obligatiilor bugetare principale, precum si amanarea la plata a accesoriilor unei cote din obligatiile bugetare principale; conversia in actiuni a obligatiilor bugetare principale; stingerea obligatiilor bugetare principale prin darea in plata a unor bunuri imobile ale debitorului; anularea unor obligatii bugetare principale.

Astfel, conditiile indeplinite de debitor pana la aprobarea restructurarii obligatiilor bugetare sunt:

  • sa nu indeplineasca conditiile pentru a beneficia de esalonarea de plata prevazuta de Codul Fiscal;
  • sa prezinte un plan de restructurare si un test al creditorului privat prudent;
  • sa nu se afle in procedura insolventei;
  • sa nu fi fost dizolvat;
  • sa fi indeplinite obligatiile declarative, potrivit vectorului fiscal;
  • sa indeplineasca testul creditorului privat prudent.