Blog

ANAF. Procedura stabilire contributii asigurari sociale persoane fizice

A fost publicat Ordinul pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contributiei de asigurari sociale si a contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice.

Procedura se aplica persoanelor fizice ce au realizat venituri din activitati independente si/sau activitati venituri din drepturi de proprietate intelectuala pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale, respectiv persoanele fizice ce au estimat pentru anul curent un venit net anual cumulat realizat este de cel putin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe tara.

Organul fiscal competent este organul fiscal central in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care este diferita de cea de domiciliu, respectiv organul fiscal central pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fara domiciliu fiscal in Romania.

In cazul in care contribuabilul nu si-a indeplinit obligatiile declarative privind contributia la asigurarile sociale, organul fiscal competent il notifica pe contribuabil, in scris, asigurandu-i dreptul de a fi ascultat in cadrul audierii.

Contributia de asigurari sociale se stabileste prin aplicarea cotei de contributie de asigurari sociale de sanatate asupra bazei anuale de calcul ce reprezinta valoarea a 12 salarii minime brute pe tara.