Blog

Aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente granturilor pentru susținerea activității IMM-urilor

A fost adoptat Ordinul pentru modificarea și completarea Anexei nr. 3 la Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 1.886/2020, cu privire la aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor din cadrul schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor.

În contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, se alocă din bugetul Ministerului Finanțelor Publice către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii, sumele necesare, pe baza modelului convenției privind implementarea programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM INVEST ROMÂNIA”, a modelului convenției de garantare și plată a granturilor, al contractului de garantare, al înscrisului, precum și pentru stabilirea nivelului comisionului de risc și al comisionului de administrare pentru anul 2020.

În cazul creditelor de investiții, garanția de stat este constituită cu ipotecă legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, proporțional cu procentul de garantare.

În cazul creditelor/liniilor de credit destinate finanțării capitalului de lucru, garanția de stat este constituită cu ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarii programului la instituția de creditare, proporțional cu procentul de garantare.