Blog

Aprobarea Metodologiei în construcții

Recent a fost adoptat Ordinul pentru aprobarea Metodologiei privind inițierea, programarea, achiziția, elaborarea, avizarea, aprobarea și valorificarea reglementarilor tehnice și a rezultatelor activităților specifice în construcții, precum și pentru aprobarea cuantumului indemnizației de participare a membrilor în comitetele tehnice de specialitate și în comitetul tehnic de coordonare generală.

Potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (denumit în continuare „M.L.P.D.A.”) are atribuții privind inițierea, programarea, achiziția, elaborarea, avizarea, aprobarea și valorificarea reglementărilor tehnice și a rezultatelor activităților specifice corelative activității de reglementare.

Sub autoritatea M.L.P.D.A. se organizează și funcționează Comitetul Tehnic de Coordonare Generală, organism de coordonare a conținutului reglementărilor tehnice și a comitetelor tehnice de specialitate, organisme consultative și de avizare în activitatea de reglementare în construcții. Reglementarile tehnice se aprobă prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, la propunerea direcției de specialitate, cu avizul secretarului de stat coordonator.

Valorificarea reglementărilor tehnice se face prin publicarea acestora, în conformitate cu prevederile ordinului de aprobare, prin postarea pe pagina de internet a M.L.P.D.A., la secțiunea construcții, în vederea asigurării accesului liber și neîngrădit la informațiile de interes public.