Blog

Aprobarea Programului IMM Leasing de echipamente și utilaje

Săptămâna trecută a fost adoptată OUG privind aprobarea Programului de susținere a intreprinderilor mici și mijlocii „IMM Leasing de echipamente și utilaje”.

Programul are ca obiectiv acordarea de facilități de garantare de către stat, sub forma punerii la dispoziția instituțiilor financiare nebancare înscrise în Registrul special la Banca Națională a României, a unor plafoane anuale de garantare pentru finanțările de tip leasing pentru achiziționarea de bunuri mobile noi sau second-hand, necesare realizării activităților IMM-urilor, precum și întreprinderilor afiliate care au un număr egal sau mai mare de 250 de angajați.

Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilități este de 5 milioane lei.

Finanțările sunt destinate achiziționării de bunuri mobile noi și second-hand destinate beneficiarilor eligibili care respectă condițiile programului și se încadrează în normele și procedurile interne ale finanțatorilor și beneficiază de garanții emise de catre F.N.G.C.I.M.M., în numele și în contul statului, în calitate de mandatar al Ministerului Finanțelor Publice.

Durata maximă a perioadei de leasing este de 72 de luni, cu posibilitatea acordării de perioade de grație cu durata cuprinsa între 3 și 12 luni. Totodată, între Ministerul Finanțelor Publice și F.N.G.C.I.M.M. se încheie o convenție prin care se stabilesc drepturile și obligațiile părților privind finanțările în cadrul programului cu garanție de stat.

Astfel, garanția de stat este asigurată cu ipotecă legală mobiliară asupra bunurilor mobile aflate  în proprietatea finanțatorilor, care fac obiectul finanțării de tip leasing, în baza contractului de garantare.