Blog

Aprobarea sistemului de invatamant preuniversitar on-line

A fost adoptat Ordinul privind aprobarea Instructiunii pentru crearea si/sau intarirea capacitatii sistemului de invatamant preuniversitar prin invatare on-line.

Ministerul Educatiei si Cercetarii, prin Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie, operationalizeaza portalul Digital pe educred.ro ca totalitate a platformelor de e-learning si a resurselor de invatare on-line asigurate, validate si recomandate de Ministerul Educatiei si Cercetarii.

Din momentul intrarii in vigoare a instructiunii, casele corpului didactic vor elabora programe de formare continua destinate personalului didactic, iar Comisia specializata de acreditare (CSA) din Ministerul Educatiei si Cercetarii va acredita, cu prioritate, programele pentru dezvoltarea competnetelor de integrare a tehnologiei in procesul de predare-invatare-evaluare, pentru cadrele didactice.

Ministerul Educatiei si Cercetarii va actualiza legislatia subsecventa Legii educatiei nationale nr. 1 din 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in concordanta cu preverile prezentei instructiuni. Unitatile de invatamant vor realiza planuri de recuperare si planuri remediate pentru elevii care in perioada suspendarii cursurilor nu au putut participa, din motive obiective la activitatile de invatare on-line.