Blog

Atacarea autorizatiei de construire. Decizie ICCJ.

La data de 10 ianuarie 2019 a fost publicata Decizia nr. 74/2018, prin intermediul careia Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins, ca inadmisibila, sesizarea formulata de Curtea de Apel Cluj – Sectia a III-a contencios administrativ si fiscal, in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea urmatoarelor chestiuni de drept:

Daca termenul de 30 de zile, in care tertul care se considera vatamat prin emiterea unei autorizatii de construire in beneficiul unei alte persoane poate formula plangere prealabila incepe sa curga, in toate cazurile, de la data afisarii autorizatiei de construire pe pagina proprie de internet a autoritatii administratiei publice emitente sau la sediul acesteia, de la data afisarii panoului de identificare a investitiei la locul realizarii constructiei sau de la momentul la care se dovedeste ca tertul a luat efectiv la cunostinta de autorizatia de construire? In acest din urma caz, termenul curge de la data cand a fost cunoscuta existenta autorizatiei de construire si eventual, continutul sau sau de la data la care tertul putea, cu eforturi rezonabile, sa cunoasca continutul documentatiei care a stat la baza emiterii ei?

Daca, in situatia in care au fost incepute lucrarile de construire, se poate considera ca autorizatia de construire a intrat in circuitul civil, astfel incat a devenit irevocabila? In situatia in care raspunsul la aceasta intrebare este afirmativ, daca, in acest caz, tinand cont de faptul ca autorizatia de construire este irevocabila, mai trebuie formulata plangere prealabila impotriva acesteia inainte de formularea actiunii in anulare?

Printre principalele interpretari jurisprudentiale si de opinie exprimate de instante:

  1. Termenul de 30 de zile, in care tertul care se considera vatamat prin emiterea unei autorizatii de construire in beneficiul unei alte persoane poate formula plangere prealabila, in conditiile art. 7 alin. (1) si (3) din Legea 554/2004, incepe sa curga, in toate cazurile, de la momentul la care se dovedeste ca tertul a luat efectiv cunostinta de autorizatia de construire, ca stare de fapt, putandu-se face dovada prin orice mijloace de proba. (Curtile de Apel Oradea si Iasi, Tribunalele Sibiu, Neamt, Teleorman, Bacau si Constanta)
  2. Termenul curge de la data la care tertul care se considera vatamat a luat cunostinta de autorizatia de construire si de continutul ei si, inclusiv in cazul in care au inceput lucrarile de construire, nu se poate considera ca autorizatia de construire a intrat in circuitul civil, ea devenind irevocabila doar dupa solutionarea definitiva a actiunii in anulare. (Curtile de Apel Ploiesti si Constanta)
  3. Irevocabilitatea autorizatiei de construire nu se raporteaza la efectele acesteia, intrate in circuitul civil; autorizatia de construire, potrivit art. 1 din Legea nr. 50/1991, da dreptul la executarea unei constructii, iar efectele civile ale edificatii constructiei se prezinta dupa finalizartea acesteia, potrivit art. 37 din aceeasi lege (intocmirea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor); astfel, dreptul de a executa constructia nu este un drept subiectiv civil (nu afecteaza circuitul civil) si, mai mult, nu este un drept garantat de lege, prin stabilitate, atat timp cat autoritatile administratiei publice pot cere oprirea executarii lucrarilor si, respectiv, desfiintarea constructiilor edificate cu incalcarea prevederilor legale; (Curtea de Apel Craiova)

4. Autorizatia de construire ar trebui sa fie revocabila pana la momentul in care beneficiarul sau incepe demersurile efective in vederea realizarii constructiei; cel mai probabil, aceste demersuri trebuie analizare de la caz la caz, insa se impune a se considera ca, cel mai tarziu la momentul in care incepe edificarea constructiei, autorizatia devine irevocabila. (Tribunalul Bucuresti).