Blog

Atestarea instituțiilor specializate în elaborarea documentațiilor pentru avizul și autorizația de gospodărire a apelor

Săptămâna trecută a fost adoptat Ordinul pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activitații de atestare a instituțiilor publice sau private, specializate în elaborarea documențatiilor pentru solicitarea avizului și a autorizației de gospodărire a apelor.

Atestarea instituțiilor publice sau private are drept scop verificarea capacității tehnico-economice a acestora de a indeplini cerințele tehnice și de calitate în conformitate cu prevererile legale în vigoare.

Comisia de atestare se organizează și funcționează în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, iar președintele Comisiei de atestare este secretarul de stat care coordonează activitatea de gospodărire a apelor din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

În vederea atestării, instituțiile publice sau private interesate vor depune la Secretariatul tehnic al Comisiei de atestare din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor un dosar de atestare cu documentația completă, urmând a fi organizat un interviu în fața Comisiei de atestare. În urma interviului, Comisia hotărăște emiterea certificatului de atestare sau de respingere a cererii.

Certificatul de atestare se emite în termen de maxim 30 de zile de la data susținerii interviului.