Blog

Au fost aprobate Normele metodologice privind egalitatea de sanse

A fost publicata Hotararea pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati.

In scopul asigurarii egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati in domeniul muncii, institutiile si autoritatile publice centrale si locale, precum si companiile private, cu un numar peste 50 de angajati, au posibilitatea: a) de a identifica un angajat caruia sa ii repartizeze, prin fisa postului, atributii in domeniul egalitatii de sanse intre barbati si femei; b) de a angaja un expert in egalitatea in sanse; c) de a analiza conformitatea planului de actiune privind implementarea principiului egalitatii in sanse intre barbati si femei.

Planurile cuprind masuri active din perspectiva realizarii egalitatii de tratament intre femei si barbati privind: a) promovarea egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati si eliminarea discriminarii directe sau indirecte dupa criteriul de sex; b) prevenirea si combaterea hartuirii la munca; c) procedura interna de recrutrare si selectare a noilor angajati; d) politica de salarizare si nivelurile de salarizare; e) asigurarea tratamentului egal la sanatate si securitate in munca.

In scopul prevenirii, combaterii si eliminarii oricaror comportamente discriminatorii bazate pe criteriul de sex si asigurarii egalitatii de sanse intre femei si barbati, angajatorii au urmatoarele obligatii: a) sa introduca in mod expres in regulamentul intern mentiuni cu privire la faptul ca este interzisa discriminarea bazata pe sex; b) informarea continua a tuturor angajatilor asupra drepturilor pe care acestea le au in ceea ce priveste respectarea egalitatii de sanse si tratament intre femei si barbati; c) promovarea unei atitudini bazate pe respect reciproc si buna colaborare; d) informarea angajatilor privind procedura de depunere a unei plangeri de hartuire sexuala/comportament inadecvat la locul de munca si cu privire la modul de solutionare a reclamatiilor din partea persoanelor prejudiciate.