Blog

Autoritățile publice locale își prelungesc mandatele

A fost adoptată Legea privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale.

Astfel, mandatele aflate în curs de exercitare ale primarilor, primarului general al municipiului București, presedinților de consilii județene, consiliilor locale, Consiliului General al Municipiului București și consiliilor județene se prelungesc până la data de 1 noiembrie 2020.

Modificarea art. 151 alin. 3 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, prevede că mandatul primarului se exercită până la depunerea jurământului de către primarul nou-ales. În caz de război, catastrofă sau alte situații expres prevăzute de lege, când nu pot fi organizate alegeri, mandatul primarului poate fi prelungit prin lege organică.