Blog

Autorizarea fondului de pensii ocupationale

A fost adoptata Norma privind autorizarea fondului de pensii ocupationale de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara.

Fondul de pensii ocupationale se constituie pe baza de contract de societate, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, angajatorul semnand un contract de administrare cu un administrator, contract  prin care fondul de pensii ocupationale isi insuseste un prospect sub conditia autorizarii acestuia de catre A.S.F.

Decizia de autorizare a fondului de pensii ocupationale se elibereaza in baza unei cereri pentru autorizarea fondului de pensii ocupationale, intocmita de catre administrator.

A.S.F. verifica daca sunt indeplinite conditiile prevazute de Lege, autorizeaza contractul de societate si in termen de 30 de zile calendaristice de la inregistrarea acesteia, emite decizia de autorizare sau decizia de respingere a cererii de autorizare a fondului de pensii ocupationale. Decizia de autorizare sau de respingere se comunica in termen de 10 zile lucratoare de la adoptarea acesteia.