Blog

BNR. Regulament prevenire si combatere spalare bani si finantare terorism

A fost adoptat Regulamentul privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului cu aplicabilitate asupra urmatoarelor categorii de entitati, si anume:

  • institutii de credit persoane juridice romane;
  • sucursale din Romania ale institutiilor de credit persoane juridice straine;
  • institutii de plata persoane juridice romane;
  • institutii emitente de moneda electronica persoane juridice romane;
  • sucursale din Romania ale institutiilor de plata si intitutiilor emitente de moneda electronica din alte state membre, respectiv institutiile financiare nebancare inscrise in Registrul special si institutii financiare nebancare inscrise numai in Registrul general.

Institutiile realizeaza evaluari proprii de risc si le actualizeaza pe baza evaluarilor nationale si sectoriale disponibile din juridictiile in care desfasoara activitate, a factorilor de risc prevazuti de Legea nr. 129 din 2019.

Institutiile aproba, la nivelul organelor de conducere evaluarile de risc si metodologia de realizare si actualizare, respectiv instituie sisteme de proceduri de control specifice pentru a verifica daca propriile evaluari de risc si metodologia de realizare si actualizare sunt relevante, inclusiv prin intermediului auditului independent. Institutiile adopta in vederea transpunerii politicii pentru administrarea si diminuarea riscului de spalare a banilor si de finantare a terorismului, pe baza evaluarii proprii de risc si a instructiunilor emise de Banca Nationala a Romaniei a masurilor simplificate si suplimentare de cunoastere a clientului, respectiv norme interne de cunoastere a clientelei, proceduri, procesele, limitele si controalele care sa asigure identificarea, evaluarea, monitorizarea, diminuarea si raportarea riscului asociat activitatilor pe care le desfasoara si la nivel de ansamblu al institutiei.