Category : law

Lege privind gestionarea siturilor contaminate

A fost publicata Legea privind gestionarea siturilor potential contaminate si a celor contaminate. Legea prevede masuri la nivel national referitor la: a) identificarea siturilor potential contaminate in vederea realizarii unui inventar national; b) stabilirea obiectivelor de remedierea siturilor contaminate; c) clasificarea si prioritizarea siturilor ...

Read More

Modificare formulare ANAF. Impozitul pe profit.

La data de 8 ianuarie 2019 a fost publicat Ordinul nr. 3200/2018 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 “Declarație privind impozitul pe profit” și 120 “Decont privind accizele”. Modelul declaratiei ...

Read More

Garantii. Modificarea Legii nr. 449/2003.

La data de 3 ianuarie 2019 a fost publicata Legea nr. 353 din 27 decembrie 2018 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora. Modificarile prevad faptul ca vanzatorul are aceleasi obligatii ...

Read More

Decizia CCR nr. 874/2018

La finalul săptămânii trecute a fost publicată[1] motivarea Deciziei Curţii Constituţionale a României nr. 874/18 decembrie 2018 (brevitatis causa “Decizia C.C.R. nr. 874/2018”) prin care a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate a interpretării conferite dispoziţiilor art. 27 Cod procedură civilă, raportate la efectele Deciziei ...

Read More