Category : Legal News

Modificarea Ordinului președintelui ANAF privind declararea prestărilor și achizițiilor de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA

A fost adoptat Ordinul pentru modificarea Ordinului președintelui ANAF nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA și pentru aprobarea modelului și conținutului declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de ...

Read More

Gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile

În a doua jumătate a lunii august a fost adoptată Legea privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile, prin reciclarea/valorificarea acestora, folosind opțiunea de compostare/digestie anaerobă, în vederea protejării sănătății umane și a mediului înconjurător. Începând cu data de 1 ianuarie 2021, autoritățile administrației publice locale, ...

Read More