Category : Legal News

ANAF. Nou Ordin privind popririle

A fost adoptat Ordinul privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanta a actelor de executare si a procedurii de comunicare a acestora. Pentru comunicare prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanta a actelor de executare emise de organele de executare silita, Agentia ...

Read More

Achizitii publice. OUG.

A fost adoptata Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului de achizitii publice. Autoritatea contractanta exclude din procedura de atribuire orice operator economic care are cunostinta de incalcarea obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la ...

Read More

Ordin model Declaratie unica

A fost adoptat Ordinul pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice. Declaratia se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza venituri/pierderi din Romania sau ...

Read More

Modificarea Codului Fiscal

A fost adoptata Legea pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. In cadrul art. 146 alin. (8) se prevede ca in cazul contributiei de asigurari sociale datorate de persoanele prevazute la alin. (2) din acelasi articol se realizeaza de catre acestea conform prevederilor ...

Read More

Amendments to Construction Laws

January 13th, 2020 At the end of last week, several pieces of legislation have been enacted bringing important amendments to Law no. 10/1995 on construction quality, Law no. 50/1991 on authorizing the construction works, and the latter’s Methodological norms no. 829/2009 (collectively, brevitatis causa, ...

Read More