Category : Legal News

Modificari legislative

Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri. Niciun zilier nu poate presta activitati pentru acelasi beneficiar pentru o perioada mai lunga de 90 zile cumulate pe durata unui an calendaristic, cu exceptia zilierilor care presteaza activitati in domeniul agriculturii, ...

Read More

Impreviziune. Ajustarea pretului Contractului de achizitie publica / sectoriala

A fost publicata modificarea Instructiunii presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 2/2018 privind ajustarea pretului contractului de achizitie publica/sectoriala. Reglementare. In vederea ajustarii prin revizuire a pretului din contractul de achizitie publica/sectoriala, autoritarea/entitatea contractanta va introduce atat in documentatia de atribuire, cat si ...

Read More