Blog

Constructii executate fara autorizatie sau cu incalcarea autorizatiei de construire

A fost publicata Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 13 din 08 aprilie 2019 solutionata de catre Completul pentru solutionarea recursului in interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Bucuresti vizand interpretarea dispozitiilor art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50 / 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in sensul daca acestea constituie sa nu un impediment legal in dobandirea dreptului de proprietate asupra  constructiei prin efectul accesiunii imobiliare artificiale.

Obiectul solutionarii recursului in interesul legii il constituie pronuntarea unei hotarari judecatoresti care sa stea la baza intabularii dreptului de proprietate asupra constructiei, prevazut de art. 24 alin. (3) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996. Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursul in interesul legii promovat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Bucuresti si a stabilit ca lipsa autorizatiei de construire sau nerespectarea prevederilor acesteia, precum si lipsa procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor constituie impedimente pentru recunoasterea pe cale judiciara, in cadrul actiunii in constatare, a dreptului de proprietate asupra unei constructii realizate de catre proprietarul terenului cu materiale proprii.