Blog

Proiect-tip constructii

La data de 4 ianuarie 2019 a fost publicat Ordinul nr. 6.385 din 6 decembrie 2018 pentru aprobarea Instructiunilor privind continutul-cadru al proiectului-tip pentru constructii cu grad mare de repetabilitate

Proiectul-tip se adapteaza de catre proiectant in functie de conditiile climatice, geologice, geotehnice si seismice specifice de amplasament, precum si de cele impuse de necesitatile de protectie a patrimoniului cultural, in baza unor studii de specialitate daca amplasamentul este stabilit sau in baza unor documentatii tehnico-economice, in cazul in care exista minimum doua variante de amplasare in cadrul aceleiasi unitati administrativ-teritoriale.

Actualizarea proiectelor-tip se va putea face in cazul in care proiectele existente nu mai intrunesc nivelul tehnic calitativ corespunzator ca urmare a evolutiei tehnice in domeniul proiectarii, tehnologiilor de executie, materialelor si produselor pentru constructii si/sau in cazul in care devin aplicabile cerinte superioare privind calitatea in constructii, potrivit legii.

Proiectul-tip pentru constructii cu grad mare de repetabilitate trebuie sa fie astfel elaborat incat sa fie clar, sa raspunda cerintelor aplicabile de natura tehnica, economica si tehnologica ale beneficiarului si va cuprinde cel putin urmatoarele capitole/subcapitole, descrise in detaliu in Ordin: parti scrise, parti desenate si detalii de executie.