Blog

Continutul-cadru al Statutului si Regulamentului asociatiei de proprietari pentru condominii

A fost publicat Ordinul prin care a fost aprobat continutul-cadru al Statutului asociatiei de proprietari si al Regulamentului condominiului.

Acesta se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 196/2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor prin care se specifica care este scopul, durata de functionare, membri, respectiv structura veniturilor si a cheltuielilor asociatiei de proprietari.

Regulamentul condominiului contine regulile si conditiile de folosinta a partilor comune, precum si normele de conduita si buna vecinatate dintre proprietari.