Blog

De la 1 iulie, casele de marcat vor fi conectate la serverele ANAF

A fost adoptat Ordinul nr. 2668/2020 pentru aprobarea Procedurii de conectare a aparatelor de marcat fiscale, la sistemul informatic național de supraveghere a datelor fiscale al ANAF. Începând cu 1 iulie, operatorii economici au obligația de a asigura conectarea la distanță a aparatelor de marcat electronice, în vederea transmiterii datelor fiscale către ANAF.

Conectarea se va realiza pe categorii de contribuabili, cu respectarea următoarelor termene:

  • până la data de 30 septembrie 2020, operatorii economici încadrați în categoria marilor contribuabili
  • până la data de 31 ianuarie 2021, operatorii economici din categoria contribuabililor mijlocii și mici

Excepție fac contribuabilii economici care utilizează aparate de marcat fiscale, instalate în zone nedeservite de rețelele de comunicații electronice. Aceștia au obligația transmiterii declarației pe proprie răspundere, din care să reiasă că adresa locului de instalare sau utilizare se află într-o zonă nedeservită de rețelele de comunicații. În acest caz, aparatul de marcat va funcționa în modul de lucru offline.

Prin urmare, de la 1 iulie, 50.000 de companii mari își vor conecta casele de marcat la serverele ANAF, urmând ca până la sfârșitul lunii ianuarie 2021, 50.000 de firme mijlocii și 450.000 de firme mici să încheie procedura de conectare la servere.