Blog

Decizie anulare obligatii de plata accesorii

A fost adoptata Decizia pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligatiilor de plata accesorii ale debitorilor care, la data de 31 decembrie 2018, figureaza in evidentele Autoritatii Nationale pentru Administrarea si Reglementarea in Comunicatii cu obligatii principale restante.

Debitorii care pot benefia de facilitatile prevazute in Procedura de anulare a obligatiilor sunt persoanele juridice care, la data de 31 decembrie 2018, figureaza in evidente ANCOM cu obligatii bugetare principale restante sub 1 milion lei. De asemenea, pot beneficia de prevederile procedurii si debitorii persoane fizice sau entitati fara personalitate juridica, unitati administrativ teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucuresti ori institutiile publice care au obligatii bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 de 1 milion sau mai mari.

Obiectul facilitatilor fiscale este constituit din dobanzi si penalitati de intarziere, ramase nestinse la data emiterii.

In cadrul Procedurii de acordare a amanarii la plata, debitorii depun la registratura ANCOM sau prin posta, cu scrisoare recomandata de primire „Notificari privind intentia de a beneficia de anularea obligatiilor de plata accesorii datorate bugetului ANCOM potrivit Ordonantei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale”.

De la depunerea notificarii, in termen de 5 zile lucratorare de la data inregistrarii, ANCOM emite si comunica debitorului Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii. Procedura de acordare a anularii obligatiilor de plata accesorii se solicita de catre debitori, in baza unei „Cereri de anulare a obligatiilor de plata accesorii datorate bugetului ANCOM”; prezenta Cerere trebuie depusa la registratura ANCOM sau comunicata prin posta, cu confirmare de primire, cu termen pana la data de 16 decembrie 2019.