Blog

Decizie ICCJ privind restituirea imobilelor preluate in perioada regimului comunist

La data de 22 ianuarie 2019 a fost publicata Decizia nr. 85/2018, prin intermediul careia Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins, ca inadmisibila, sesizarea formulata de Curtea de Apel Bucuresti- Sectia a IV-a Civila, in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea urmatoarelor chestiuni de drept:

  1. In interpretarea si aplicarea dispozitiilor 33 alin. (1) si art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, actiunea formulata de persoana indreptatita, avand ca obiect solutionarea pe fond a notificarii formulate conform Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 10/2001), in cazul in care unitatea detinatoare nu a solutionat-o in termen, actiune promovata dupa expirarea termenului de 6 luni, este prescrisa sau tardiva?
  2. Dupa expirarea termenului de 6 luni, prevazut de 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013, este afectat dreptul subiectiv al persoanei indreptatite de a obtine masuri reparatorii sau persoana indreptatita pastreaza acest drept?

Analizand jurisprudenta celorlalte instante din tara ajungem la concluzia majoritara, aceea ca actiunea formulata de persoana indreptatita avand ca obiect solutionarea pe fond a notificarii formulate conform Legii nr. 10/2001, in cazul in care unitatea detinatoare nu a solutionat-o in termen, promovata dupa expirarea termenului de 6 luni, este tardiva, opinie exprimata si de Inalta Curte de Casatie si Justitie in Decizia nr. 25/2018 („Termenele instituite de dispozitiile art. 33-35 din Legea nr. 165/2013 sunt termene procedurale legale, imperative sau prohibitive si absolute.”)

Termenul de 6 luni este un termen procedural de decadere, in sensul art. 185 alin. (1) din Codul de procedura civila, fiind prevazut in interesul persoanei indreptatite, iar nerespectarea lui nu poate afecta dreptul subiectiv al acestei persoane de a obtine masuri reparatorii.