Blog

Declaratia Unica – noul model a fost publicat

A fost adoptat Ordinul privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 139/2020 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributii sociale datorate de persoanele fizice.

Contribuabilii care depun Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice pana la data de 30 iunie 2020, beneficiaza de bonificatia/bonificatiile prevazute la art. II din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 69/2020.

In cazul contribuabililor, care au depus deja, pana la intrarea in vigoarea a prezentului Ordin, Declaratia unica pentru veniturile realizate in anul 2019, acestia vor depune o Declaratie rectificativa pentru aplicarea bonificatiei. Bonificatia pentru depunerea declaratiei prin mijloace electronice pana la data de 30 iunie 2020 se inscrie valoarea determinata prin aplicarea procentului de 5%, respectiv un procent de 5% pentru plata integrala a contributiilor sociale.