Blog

Declaratia venit asocieri fara personalitate juridica

In data de 28.01.2019 a fost publicat Ordinul Presedintelui ANAF nr. 97 din 18 ianuarie 2019 pentru aprobarea modelului si continutului formularului “Declaratia anuala de venit pentru asocieri fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei fiscale”

Declaratia se completeaza si se depune in cazul ascierilor fara personalitate juridica constituite intre persoanele fizice care realizeaza venituri din:

  • activitati independente pentru care venitul net se determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
  • drepturi de proprietate intelectuala, inclusiv din activitati adiacente, pentru care venitul net se determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
  • activitati agricole, pentru care venitul net se determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
  • piscicultura, pentru care venitul net se determina in sistem real;
  • silivicultura, pentru care venitul net se determina in sistem real;
  • activitati agricole, pentru care venitul anual se deteremina pe baza de norma de venit.

Declaratia nu se depune in urmatoarele cazuri, si anume:

  • (i) in cazul asocierilor fara personalitate juridica constituite intre contribuabili care desfasoara activitate individual sau contribuabil ce desfasoara activitate individual si o asociere fara personalitate juridica pentru care stabilirea venitului anual se realizeaza pe norma de venit;
  • in ceea ce priveste asocierile fara personalitate juridica care realizeaza venituri din activitati de proprietate intelectuala, respectiv actitiati adiacente, pentru care venitul net se determina prin utilizarea cotelor forfetare de cheltuieli.

Termenul pentru depunerea Declaratiei este de pana la data de 15 februarie a anului urmator celui de raportare in cazul lit. (a)-(e), respectiv pana la data de 15 februarie inclusiv a anului fiscal in curs, in cazul veniturilor realizate din activitati agricole pentru care venitul anual se calculeaza pe baza normei de venit.