Blog

Exercitare activitati de catre zilieri

Guvernul Romaniei a adoptat Ordonanta privind completarea Legii nr. 52 / 2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, cu scopul preintampinarii dificultatilor ce pot interveni in funcţionarea corespunzătoare a unităţilor de cazare destinate taberelor şcolare sau chiar imposibilitatea deschiderii acestora, precum şi întârzieri iminenente în realizarea lucrărilor necalificate cu caracter ocazional din domeniul sportului.

In Expunerea de Motive s-a facut referire la modificarile aduse prinn O.U.G. nr. 114 / 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare care limiteaza aria beneficiarilor persoane juridice, in speta Ministerul Tineretului şi Sportului, prin unitatile din subordinea sa, cadrul legislativ actual nepermitand desfasurarea activitatilor curente cu personal zilier sau munca necalificată cu caracter ocazional pentru domeniile tineret şi sport.