Blog

Facturarea electronică în achiziții publice

A fost publicată și va intra în vigoare, în termen de 30 de zile, o nouă Lege privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice.

Aceasta Lege transpune în legislația națională o Directivă UE din anul 2014 și are drept scop facilitarea procesului de achiziții publice transfrontaliere în Uniunea Europeană.

Se instituie un standard de facturare electronică unic la nivel european care facilitează interoperativitatea companiilor care doresc să desfășoare achiziții publice transfrontaliere.

Scopul final al facturilor electronice este ca generarea, transmiterea, primirea și prelucrarea facturilor să se realizeze integral automatizat în temeiul Legilor privind achizițiile publice.

Conform noii Legi, factura electronică este aceea emisă, transmisă și primită în format electronic strucurat care permite prelucarea automată.

Elementele principale ale unei facturi electronice sunt: a) identificatorii de proces şi de factură; b) data facturii; c) informaţii privind identificarea persoanei impozabile care a livrat produsele, a prestat serviciile sau a executat lucrările; d) informaţii privind cumpărătorul; e) informaţii privind beneficiarul plăţii; f) informaţii privind reprezentantul fiscal al vânzătorului; g) identificarea tipului de produse furnizate, servicii prestate sau lucrări executate; h) referirea la contractul de achiziţii publice/sectoriale, de concesiune de lucrări şi servicii, precum şi, după caz, la contractul de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii; i) detalii privind livrarea produselor/prestarea serviciilor/executarea lucrărilor; j) instrucţiuni de plată; k) informaţii privind creditări sau debitări; l) informaţii privind poziţiile de pe factură; m) totalurile facturii; n) defalcarea TVA.