Blog

GDPR. Legea nr. 363/2018.

La data de 7 ianuarie 2019 a fost publicata Legea nr. 363 din 28 decembrie 2018 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente in scopul prevenirii, descoperirii, cercetarii, urmaririi penale si combaterii infractiunilor sau al executarii pedepselor, masurilor educative si de siguranta, precum si privind libera circulatie a acestor date

Legea cuprinde urmatoarele prevederi in legatura cu prelucrarea datelor:

Actele normative care instituie prelucrari de date cu caracter personal in scopul realizarii activitaților prevazute de Lege, trebuie sa stabileasca cel puțin urmatoarele aspecte:

  1. contextul general al prelucrarii si obiectivele acesteia;
  2. datele cu caracter personal care urmeaza sa fie prelucrate;
  3. scopurile prelucrarii;
  4. termenele de stocare generale si, dupa caz, specifice a datelor cu caracter personal.

Stabilirea unor termene specifice de pastrare este obligatorie in urmatoarele cazuri:

  • prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la minori;
  • prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal;
  • prelucrarea datelor cu caracter personal a caror acuratețe nu a fost stabilita sau nu a putut fi stabilita;
  • in orice alta situație in care prelucrarea presupune riscuri majore pentru persoana vizata.

La implinirea termenelor de stocare, datele cu caracter personal pot fi arhivate in interes public in conformitate cu legislația speciala, stocate in evidența pasiva pentru o durata care nu poate depasi jumatate din termenul inițial de stocare ori distruse sau sterse prin utilizarea unor proceduri ireversibile, daca nu se incadreaza in una dintre situațiile prevazute la lit. a) sau b).

Operatorii sunt obligati sa puna la dispozitia persoanei interesate informatii privind identitatea si datele de contact ale operatorului, datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor, scopurile in care sunt prelucrate datele cu caracter personal, dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere si datele de contact ale acesteia, dreptul de a solicita operatorului acces la datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata ori rectificarea sau stergerea acestor date sau restrictionarea prelucrarii lor.