Blog

GDPR. Proces verbal de constatare / sanctionare

A fost amendat formularul Procesului verbal de constatare / sanctionare aferent Procedurii de efectuare a investigatiilor.

Spre exemplu, s-a introdus un paragraf alternativ pentru situatia intocmirii procesului verbal la sediul Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal a cărui fotocopie se va comunica operatorului prin posta cu confirmare de primire.

De asemenea, finalul formularului a fost readaptat la prevederile europene ale Regulamentului privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CEE, tinandu-se cont de implementarea acestora in cadrul Legislatiei interne, corelarea cu modificarile si completarile aduse O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (art. 25 alin. 3, art. 28 alin. 1), aprobata cu modificări si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precizandu-se termenul de indeplinire a obligatiei de achitare a amenzii contraventionale de 15 zile de la înmanarea / comunicarea acestuia, in caz contrar, urmand a se proceda la executarea silita.

Amenda se va achita în contul Trezoreriei Statului, la sediul fiscal al debitorului în termen de 15 zile de la inmanarea / comunicarea procesului verbal, urmand ca, in acelasi termen, sa se transmita catre ANSPDCP o copie de pe chitanta sau ordinul de plata. Modalitatea de contestare a fost completata prin inlocuirea sintagmei “instanta competenta” cu “sectia de contencios administrativ a tribunalului competent”, în acelasi termen, de 15 zile de la inmanare / comunicare.