Blog

Impreviziune. Ajustarea pretului Contractului de achizitie publica / sectoriala

A fost publicata modificarea Instructiunii presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 2/2018 privind ajustarea pretului contractului de achizitie publica/sectoriala.

Reglementare. In vederea ajustarii prin revizuire a pretului din contractul de achizitie publica/sectoriala, autoritarea/entitatea contractanta va introduce atat in documentatia de atribuire, cat si in contract o formula de revizuire a pretului contractului.

Pretul se va ajusta prin actualizarea elementelor de cost/pret care au suferit modificari ori de cate ori se constata aparitia unei situatii imprevizibile aparute pe perioada derularii contractului in cazul aparitiei unor imprejurari care lezeaza interesele comerciale legitime ale partilor si care nu puteau fi prevazute la data depunerii ofertei sau incheierii contractului.

Actualizarea pretului contractului de achizitie publica/sectoriala va fi realizata pe perioada de valabilitate a contractului ori de cate ori se va constata aparitia unei situatii imprevizibile indiferent de durata de indeplinire  a acesteia.

Vor fi asimilate situatiilor imprevizibile: a) modificari legislative sau acte administrative emise de catre autoritatile publice care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale; b) modificarea salariului minim aplicabil; c) modificarea normativelor tehnice dupa incheierea contractului de achizitie publica; d) situatia in care durata de derulare a procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sectoriala se prelungeste peste durata de valabilitate a ofertei stabilita initial prin documentele de atribuire; e) situatia in care durata de executare se prelungeste peste termenele stabilite initial in respectivul contract din motive care nu tin de culpa  contractantului.

Autoritarea contractanta poate actualiza concomitent atat revizuirea preturilor din contractele de achizitie, cat si actualizarea acestora.