Blog

Instructiune transmitere raportari catre A.S.F.

A fost adoptata Instructiunea privind transmiterea raportarilor si a altor documente catre Autoritatea de Supraveghere Financiara in perioada aplicarii masurilor exceptionale generate de criza COVID-19.

Instructiune reglementeaza transmiterea corespondentei, raportarilor, informatiilor si a altor documente catre A.S.F., in format electronic, utilizand pentru expeditor, adresa de e-mail a entitatii sau adresa de e-mail a reprezentantului legal al entitatii, respectiv pentru destinat adresa de e-mail a A.S.F.

Adresa de insotire si opisul documentatiei transmise sunt in prealabil semnate olograf de catre persoana in drept. Autoritatea de Supraveghere Financiara transmite raportarile in format letric.