Blog

Lege privind activitatea de emitere de moneda electronica

Activitatea de emitere de moneda electronica poate fi desfasurata de catre urmatoarele categorii de emitenti de moneda electronica, si anume:

  • institutii de credit, in conformitate cu art. 4 alin. (1) pct. 1 din Regulamentul nr. 575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si societatile de investitii;
  • institutii emitente de moneda electronica;
  • furnizori de servicii postale care emit moneda electronica;
  • Banca Centrala Europeana si bancile centrale nationale cand acestea nu actioneaza in calitate de autoritati monetare;
  • statele membre si autoritatile lor regionale ori locale, cand actioneaza in calitatate lor de autoritati publice.

Orice entitate care intentioneaza sa emita moneda electronica pe teritoriul Romaniei in calitate de institutie emitenta trebuie sa dispuna de o autorizatie de la Banca Nationala a Romaniei.

In vederea obtinerii autorizatiei pentru emiterea de moneda electronica, solicitantul trebuie sa remita Bancii Nationale a Romaniei, o cerere insotita de documentele aferente necesare prin care Banca Nationala a Romaniei solutioneaza prin admitere sau respingere autorizatiei, in termen de 3 luni de la data primirii cererii. Banca Nationala a Romaniei organizeaza si administreaza registrul institutiilor emitente de moneda electronica, in care sunt evidentiate institutiile emitente de moneda electronica, persoane juridice romane, sucursalele acestora din alte state membre si state terte, precum si agentii institutiilor emitente de moneda electronica, persoane juridice romane.