Blog

Lege privind comisioanele interbancare pentru tranzactii de plata cu cardul

In data de 11.03.2019 a fost publicata Legea privind stabilirea unor masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2015/751 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzactiile de plata cu cardul.

Banca Nationala a Romaniei are rolul de a monitoriza conformitatea cu prevederile Regulamentului (UE) 2015/751, de a contracara incercarile prestatorilor de servicii de plata de a eluda prevederile Regulamentului (UE) 2015/751 si a dispune toate masurile necesare pentru a aloca resursele corespunzatoare.

In cazul incalcarii dispozitiilor Regulamentului (UE) 2015/751 se pot dispune dispune masuri de remediere si sanctiuni administrative ce trebuie sa fie in eficiente, proportionale cu faptele si deficientele constatate si de natura a avea un efect descurajant.