Blog

Lege privind gestionarea siturilor contaminate

A fost publicata Legea privind gestionarea siturilor potential contaminate si a celor contaminate.

Legea prevede masuri la nivel national referitor la: a) identificarea siturilor potential contaminate in vederea realizarii unui inventar national; b) stabilirea obiectivelor de remedierea siturilor contaminate; c) clasificarea si prioritizarea siturilor contaminate la nivel national, cat si local; d) accesul publicului la informatiile privind siturile cu potential contaminate si siturile contaminate; e) colaborarea intre statele membre Uniunii Europene in vederea reducerii contaminarii solului.

Siturile potential contaminate sunt identificate de catre autoritatile administratiei publice locale si autoritatile competente pentru protectia mediului. Detinatorul unui sit potential contaminat este obligat sau operatorul economic care isi desfasoara activitatea pe un sit potential contaminat este obligat sa notifice agentia judeteana pentru protectia mediului pe a carui raza teritoriala se afla situl potential contaminat.

Remedierea siturilor contaminate consta in aplicarea unor masuri de fezabilitate din punct de vedere tehnico-economic astfel incat impactul negativ asupra sanatatii si mediului sa fie redus. In baza deciziei agentiei judetene pentru protectia mediu, operatorul economic sua detinatorul de teren are obligatia de a elabora studiu de fezabilitate si proiectul de remediere in termenul stabilit de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului.